Sognearrangementer

Mosede Kirke arrrangerer

Sognemøder
Sogneudflugt
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Indsamling (kollekt) ved kirkelige handlinger

Læs om dette andre steder på hjemmesiden.