Minikonfirmander

Minikonfirmand i Mosede Kirke er et tilbud til børn, der går i 3. klasse.

Vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, tegner, beder Fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere. I undervisningen lægges vægt på oplevelse, samvær og samtale. 

Målet er, at børnene møder og lærer kirke og kristendom at kende.

Alle børn er velkomne til at være minikonfirmander, også selvom de ikke er døbt.

Børnene undervises af sognepræsterne Stig Bang-Jensen og Nadia Dyhrberg-Krantz.

Forløbet strækker sig over tirsdag-fredag eftermiddage en uge i løbet af efteråret samt en uge i løbet af vinteren, og vi afslutter med en familiegudstjeneste om søndagen for både minikonfirmander, forældre, søskende, faddere, bedsteforældre osv. 

Der åbnes for tilmelding i god tid, før et nyt hold Minikonfirmander sættes i gang.    Minikonfirmander