Kirkeklokker

Klokkeringning i Mosede Kirke

I 1100 år har kirkeklokker ringet i Danmark. Og således selvfølgelig også i Mosede Kirke siden kirkens indvielse i 1978.

Klokketårnet står adskilt fra kirkebygningen og deri hænger 4 klokker. Klokke 1 betegner den største klokke. Klokke 2 betegner den næststørste klokke. Klokke 3 den tredjestørste klokke, og klokke 4 betegner den mindste klokke.

I hver af de fire klokker er der indgraveret nogle linjer af en salme:

Gud Fader, som mig skabte,
tæl ej mig blandt fortabte,
mit håb er sat til dig:
Guds Søn, som mig forløste,
din hjælp mig altid trøste,
styrk det, du har begyndt i mig!

 

Du, Helligånd, mig råde,
giv visdom mig og nåde,
giv lykke, gode råd:
I kaldet flittig være,
mit kors tålmodig bære,
giv mig i Himlen del og lod!

Versene er de to sidste i salme nr. 498 i Den danske Salmebog; Gud, efter dig jeg længes. Af Hans Christensen Sthen 1589. B.S. Ingemann 1854.

 

Morgen- og aftenringning

Ringningerne er forskellige fra kirke til kirke og fastsættes af menighedsrådet.

Til hverdag ringer klokkerne i Mosede morgen og aften. Man siger gerne, kirkeklokken ringer solen op og ned. Men det er nu ikke for at sætte skub i solen eller jordens roteren, at klokkerne ringer, men for at sætte gang i noget i os.

Formålet med morgen- og aftenringning er fra gammel tid at minde om, at tiden nu er inde til bøn, tiden er til at huske Gud i hverdagen, i sit arbejde, på vej på indkøb eller aflevering af børn på skolen, om aftenen osv. Tiden er inde til at bede for dagen og betro sig i Guds hånd for natten.

I Mosede sker morgenringning kl.8.00 (lørdag og søndag dog kl.9.00) i to minutter og aftenringning kl.18.00 i to minutter, og der ringes med klokke 3.

 

Ringning ved gudstjenester

Om søndagen ringer klokkerne for at melde, at nu er det tid til at gøre sig klar til at gå til gudstjeneste, altså atter for at huske på Gud i livet.

Der ringes tre gange: kl.10.00 (klokke 2), kl.10.15 (klokke 3) samt lige inden gudstjenesten kl.10.30 (klokke 3, 2 og 1). Den sidste ringning kaldes sammenringning.

Der afsluttes med de såkaldte bedeslag, som er tre gange tre klokkeslag, som slås for Faderen og Sønnen og Helligånden og også kan minde os om de tre højtider jul, påske og pinse samt tro, håb og kærlighed.

Ved gudstjenester på andre dage end søndag undlades de to første ringninger og nøjes med sammenringningen.

 

Kimning

Visse dage kimes der med klokkerne. Det er hurtige slag på en klokke. Kimning er en markering af fest og højtid og bruges derfor i fem minutter mellem ringningerne de tre højhelligdage: juledag, påskedag og pinsedag.

Der kimes også fem minutter før og efter vielse i kirken for at markere fest og lykønskning.

 

Bisættelser/begravelser

Når der er bisættelse eller begravelse i Mosede Kirke ringes 10 minutter før højtideligheden og 5 minutter efter. Her ringes med klokke 1, som er den dybe klokke og som dermed også markerer en stemning.