Bisættelse/begravelse

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse tager vi afsked med et menneske, der ikke længere er her. Her kan vi som pårørende takke for livet, og for det vi har fået lov at dele eller opleve sammen. Der bliver sat ord på sorgen – over det vi har mistet og aldrig fik gjort eller nåede.

Ved bisættelsen tales om opstandelse, håb og trøst. Når præsten kaster jord på kisten, beder han en bøn – den samme bøn som bruges ved dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv.

Bestilling af bisættelse/begravelse

Almindeligvis tager de pårørende kontakt til en bedemand, som tager sig af det praktiske med bestilling af kiste, transport mm.

Aftale om bisættelse fra Mosede Kirke indgås med kirkens præster eller Kirkekontor. Bisættelsen kan foregå på en hverdag - ikke mandag, men gerne lørdag.

Det kan foregå enten som en bisættelse eller en begravelse. Ved en bisættelse køres kisten til krematoriet efter bisættelsen, og urnes sættes siden ned på kirkegården. Ved en kistebegravelse sænkes kisten ned i jorden på kirkegården. Mosede Kirke har ikke egen kirkegård, men hører under Greve Kirkegård, og evt. aftale om kistegravsted, urnegravsted eller nedsættelse i skov kan indgås med Greve Kirkegårdskontor.

Det skal aftales, om bisættelsen må offentliggøres (om præster eller kontoret må oplyse, hvornår den foregår), eller om den skal foregå i stilhed. Desuden om kisten skal bæres ud af kirken eller bare blive stående, og hvad der skal ske med blomsterne efter bisættelsen.

Der kan være særlige ønsker til en bisættelse eller begravelse, f eks at bestemt musik skal spilles. Det kan være afdødes eller de pårørendes ønsker, og dem forsøger vi at efterkomme. Ønsket om askespredning skal ligge på skrift fra afdøde, se Nedskriv dit ønske om spredning af aske over åbent vand (borger.dk)

En bisættelse i Mosede Kirke koster ikke noget for medlemmer af folkekirken, mens der er særlige satser for ikke-medlemmer. Der skal betales for bedemand, kremering og kirkegård. Ved en borgerlig afsked står de pårørende selv for arrangementet inkl. betaling.

Samtale med præsten

Til forberedelse af bisættelsen skal de pårørende have en samtale med præsten. De pårørende fortæller om afdøde, og der vælges salmer, se

Den Danske Salmebog Online - Salmer til begravelse
100_salmer_Indhold.pdf (syngnyt.dk)

Efterfølgende skriver præsten sin tale til bisættelsen.

Sorg kan være en lang og svær proces, og præsten står gerne til rådighed for samtale herom. Det kan også være en mulighed at deltage i en sorggruppe i én af nabokirkerne.