Orgel

Mosede Kirkes orgel er bygget af P.G.Andersen i 1983 fem år efter kirkens indvielse i 1978. At orglet først kommer til et et stykke tid efter en kirkes indvielse, er normalt. Det har ikke være uden problemer at finde en optimal placering af instrumentet i kirkeerummet. Løsningen, hvor orgelet står umiddelbart til venstre for indgangspartiet, er helt sikkert et kompromis, men et rigtig godt kompromis.

Disposition

Hovedværk Svelleværk Pedal Koblinger Svelletrin
Principal 8 Rørgedakt 8 Subbas 16 P-I  
Gedakt 8 Fugara 8 Oktav 8 P-II  
Oktav 4 Vox Celeste 8 Oktav 4 P-III  
Rørfløjte 4 Principal 4 Fagot 16    
Nazard 2 2/3 Spidsfløjte 4      
Oktav 2 Tværfløjte 2      
Terts 1 3/5 Scharf III      
Gedakt 16 Obo 8      
Cromorne 8 Tremulant (kun svelleværk)      

 

Hvert register repræsenterer en klangvirkning, og for hvert register er der én orgelpibe pr. tangent. Dog undtaget Scharff III, som er et trekoret register, og derfor har dette register tre piber pr. tangent. Mosede Kirkes orgel indeholder dermed ikke mindre end 1184 orgelpiber, lige fra de store synlige piber i facaden (hovedværkets principal 8 – orglets vigtigste register!) til piber som ikke er større end en blyant.

Orglet er blevet ombygget nogle gange siden 1983. Den vigtigste ændring var tilføjelsen af Vox Celesten i svelleværket. Dette er et strygende register som med vilje er stemt en smule falsk. Sammen med Fugaraen skaber den en helt særlig svævende og meget spirituel klangvirkning.

Instrumentets hovedværk og pedal spiller gennem orgelfacaden, og svelleværket spiller sidelæns og bagud gennem svelledørene. Disse betjenes gennem svelletrinnet og derved kan man ændre svelleværkets lydstyrke.

Hvert af orglets afsnit spilles fra en tangentrække. Disse tangentrækker kan kobles sammen, så man f.eks. kan spille svelleværkets registre fra pedalet ved hjælp af koblingen P-II.

Mosede Kirkes orgel er for sin størrelse et meget alsidigt instrument, som uden de store problemer kan honorere en meget stor del af orgellitteraturen. Det meget vel disponerede svelleværk gør instrumentet  særdeles velegnet til sammenspil med kor eller anden kammermusik. Med sine mange dynamiske og klanglige virkemidler er Mosede Kirkes orgel endvidere særdeles velegnet til at udfylde sin fornemste opgave nemlig at understøtte gudstjeneste og enhver form for andagt.