Kirkerummet

Mosede kirke er en centralkirke med et grundareal på godt 600 m2 og et etagearel på ca. det dobbelte.
Nadversalen i Jerusalem danner baggrund for udformningen af den centrale del af kirkerummet med alter, prædikestol og døbefont.
Det svajede, nedadbuede tag over denne del af kirken er udformet som en omvendt kuppel, der skaber en særpræget virkning inde i kirken.


Oprindeligt var der planer om at placere alterbordet midt i det centrale kirkerum, så menigheden fra alle 4 verdenshjørner kunne samles til nadver. Den nuværende placering af alterbordet er mod sydvæggen med menigheden på 3 sider.


ALTERBORD, PRÆDIKESTOL og DØBEFONT er tegnet af kirkens arkitekt og udført i fyrretræ. Kirkestolene er tegnet af arkitekt Børge Mogensen, og en væsentlig del af de øvrige møbler, som findes i kirkebygningen, er fra arkitekt Hans Wegners tegnestue.


Kirkens MESSEHAGLER og ANTEPENDIER (forhæng til prædikestolen) er tegnet og udført i batik af menighedsrådets daværende formand, Minna Storm.


ORGLET med 24 stemmer, 2 manualer og pedal er fremstillet af orgelbyggerfirmaet Poul-Gerhard Andersen. Orglet spiller på mere end 1100 piber. Orglet er vendt ud mod det store kirkerum og lyden forstærkes af loftets omvendte kuppel.
Under den omvendte kuppel er der mod alle verdenshjørner et bånd af vinduer i varierede størrelser. Samtlige vinduer er forsynet med glasmosaikker,som er udført af maleren og glaskunstneren Mogens Jørgensen og glasmesterfirmaet L. Frese & Sønner.

Mogens Jørgensen siger om kompositionen:
"Grundtemaet er en organisk bevægelse af linier og farver, der udgår fra midten og samler sig i hjørnerne som visuelle hvilepunkter, hvor bevægelsen standser og folder sig ud som roser i fuldt flor". Denne udsmykning blev påbegyndt i 1991 og færdiggjort i december 2001 med opsætningen af rosen over indgangsdøren.


På bagvæggen mellem alterbord og prædikestol hænger et KORS udført af guld- og sølvsmed Bent Exner i 1991. Korset er et smykke i blankpoleret rustfrit stål med mundblæste glaskugler i blå nuancer. Centralt i korset ser vi Kristi sejrsglorie, idet syv lueforgyldte mandorlaformer skal henlede opmærksomheden på, at døden er overvundet.
Korsets udformning i tre dimensioner giver mulighed for, at det kan opleves fra alle siddepladser i kirken og vel at mærke med forskelligt synsindtryk fra plads til plads.


Ved kirkens indvielse i 1978 modtog menighedsrådet et VÆVET TÆPPE fra Greve Kommune. Det er udført af væveren Anne Bjørn og bærer titlen "Opgang". Tæppet er ophængt i kirkens forhal.


I anledning af Mosede Kirkes 10-års dag afholdtes en bazar, hvis overskud skulle gå til kirkens udsmykning. For dette overskud har keramikeren Birte Troest udført et KERAMIKRELIEF, hvor de oldkristne symboler "Skibet & Fisken" er de fremherskende motiver. Kunstværket blev i 1992 ophængt i forhallens vestfløj - det såkaldte dåbsværelse.