Fødsel

Tillykke med den lille ny!

Når et lille barn bliver født, skal fødslen og faderskab registreres, og barnet skal have et CPR-nummer. Nedenfor er en kort vejledning i dette med links.

Ved spørgsmål kan Kirkekontoret kontaktes.

Fødselsregistrering

Har der været en jordemoder til stede ved fødslen, sørger hun almindeligvis for, at barnet bliver registreret og får et CPR-nummer. Er fødslen foregået i hjemmet, kan jordemoderen have udfyldt en  fødselsanmeldelse på papir, og den skal afleveres på Kirkekontoret til registrering.

Er fødslen sket i hjemmet uden jordemoder, skal du/I selv senest 14 dage efter registrere den på borger.dk.

Læs mere på Fødselsregistrering (borger.dk)

Faderskab

Er mor og far/medmor gift med hinanden, registreres faderskabet automatisk, og I skal ikke gøre mere.

Er I ikke gift, skal I udfylde en omsorg- og ansvarserklæring senest 28 dage efter fødslen, se
Faderskab (borger.dk)
Medmoderskab (borger.dk)