Dåb

Ved dåben takker vi for det lille nye barn og beder Gud være med barnet gennem livet. Barnet bliver velsignet og får gennem dåben en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner.

Dåb i Mosede Kirke kan foregå i forbindelse med søndagens gudstjeneste eller ved en særlig dåbsgudstjeneste en lørdag om måneden. En søndagsgudstjeneste med dåb varer ca. 60 minutter og indeholder også en prædiken og nadver. Lørdagsdåben er en særlig gudstjeneste uden prædiken og nadver. En lørdagsdåb varer ca. 35 minutter. 

Barnet kan navngives i forbindelse med dåben – eller det kan være navngivet inden. Er barnet mere end 6 måneder gammelt, skal det være navngivet.

Til dåben skal der være 2-5 faddere, som er døbt i folkekirken eller anden kristen kirke. En fadder er vidne til dåben og skal tilse, at barnet vokser op i den kristne tro. Én af fadderne eller en forælder kan bære barnet ved dåben. 

Efter dåben får I en dåbsattest på papir, og fadderne får et kort om fadderskabet. Bortkommer attesten, kan den bestilles igen, også i digital udgave, på Bestil Fødsels- og dåbsattest (borger.dk).

Bestilling af dåb

Ønsker du/I som forælder/re at få et barn døbt, skal du/I henvende sig til Kirkekontoret for at aftale et tidspunkt. I får efterfølgende tilsendt en bekræftelse i eboks/på mail med et link til en formular, som en måned inden dåben skal udfyldes med bl.a. barnets navn samt navn og adresse på faddere. I skal desuden oplyse, hvor mange I forventer at blive i kirken, også selvom der er plads til mange i Mosede Kirke.

Samtale med præsten

I bekræftelsen fra Kirkekontoret står præstens navn og telefonnummer. Tidligst et par uger inden dåben skal I have en samtale med præsten om dåben. I skal selv kontakte præsten og aftale et tidspunkt.

Præsten vil gennemgå forløbet af dåben, se 
Sådan foregår dåb | Folkekirken.dk

I kan ønske salmer til dåben, se 
Den Danske Salmebog Online - Salmer til dåb
100_salmer_Indhold.pdf (syngnyt.dk)

Det er aldrig for sent

- at blive døbt. Man kan blive det som voksen eller inden konfirmationen. Kontakt blot Kirkekontoret eller en præst.

 

 

   Dåbsgudstjenester