Privatlivspolitik for Mosede Kirke

 

Mosede Kirke registrerer i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter personlige oplysninger som for-, mellem- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse mv.  Det kan også være personfølsomme oplysninger knyttet til en kirkelig handling og fortrolige personoplysninger som CPR-og kontonummer. Kirken indhenter samtykke til brug af personoplysninger.

Mosede Kirke er ansvarlig for behandlingen af persondata, og for at den sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Mosede Kirke har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der behandler og opbevarer personlige oplysninger på kirkens vegne:

    • ChurchDesk (vedrørende hjemmeside, kalender og tilmeldingssystem)
    • Folkekirkens IT (Kirkeministeriet) (administrationsprogrammer)
    • Brandsoft (regnskab) og FLØS (honorarer og løn)

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Den enkelte kan få oplyst, hvilke oplysninger kirken har registreret. Man kan ændre i sine oplysninger, og man kan gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Man kan tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, og man kan bede om at oplysninger slettes, dog ikke oplysninger, som opbevares ift. lovgivning f.eks. i CPR.

Klage over kirkens behandling af personoplysninger rettes til Datatilsynet.

Mosede kirke forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Senest opdateret 27.10.2022.