Kirkebygningen

I takt med den kraftige udbygning af Mosedeområdet i starten af 70´erne ønskede menighedsrådet ved Greve Kirke, at indbyggerne i Mosede skulle have mulighed for at skabe rammerne om deres egen kirke og menighed. Derfor købte man i 1972 en grund på 4.051m2 af Greve Kommune - til en pris af 405.100 kr. Dermed var grundlaget for etableringen af et nyt sogn skabt - Mosede sogn. Samtidig var også et nyt menighedsråd, en ny målrettet opgave og et ansvar blevet en realitet.

Grundstenen til kirken blev nedlagt den 10. maj 1977. 1½ år efter - den 3. september 1978 - kunne den nye kirke indvies med plads til 295 personer i kirkerummet.

 

Arkitekt m.a.a. Holger Jensen tegnede den nye kirke med ingeniørfirmaet Krone & Koch som rådgivende. Den samlede pris for opførelsen blev ca. 7. mill. kr. Det var væsentligt for arkitekten, at kirken blev indpasset i terrænet og det omliggende byggeri. Kirken danner sammen med Mosedeskolen, lægehus, indkøbscenter og børneinstitutioner et centrum for sognets boligkvarter.

Det svajede, nedadbuede tag over kirken er udformet som en omvendt kuppel, der skaber en særpræget virkning både udefra og indefra. Ved kirkens indvielse lagde biskoppen i sin tale vægt på sammenhængen mellem det nedadbuede tag og nærheden til Gud. Dette er i fin overenstemmelse med følgende ord fra kirkens grundlæggelsesdokument:

"Formålet med dette byggeri er at opføre en kirke, som ved sin størrelse og indretning imødekommer de forventninger, der i tiden må stilles til en kirkebygning.
Det er menighedsrådets og kirkekomitéens ønske, at dette hus må danne rammen om mange forskellige aktiviteter, som kan kalde på enhver. Måtte kirken gennem alt, hvad der foregår her, tjene sit formål: at være Herrens hus og menighedens hjem, - måtte Ordet forkyndes, sakramenterne forvaltes og lovsang og bekendelse lyde til Guds ære."

Kirken rummer plads til mange aktiviteter. I kirkens sydlige langside er der med indgang til en altangang indrettet kordegnekontor, møderum, garderobe og præsteværelse.

I kirkens underetage, som kun kan ses fra Mosede Parkvej, findes en stor menighedssal samt to konfirmandlokaler. Endvidere er der centerhal, garderobe, køkken, toiletter og teknik- og opbevaringsrum.

Bag kirken mod syd er der indrettet et haveanlæg med pergola langs siden op mod klokketårnet, og
der er siddepladser bygget op i en halvcirkel omkring en bålplads. 

Klokketårnet, som nok er den mest markante del af kirken, står adskilt fra kirkebygningen kronet af et guldbelagt kors. Tårnet bærer fire klokker. Ingen behøver at være i tvivl om, at det er en kirke, mans tår overfor. Ved mørkets frembrud bliver både klokketårn og kirke belyst.